Cílem kurzu je:

pozitivně ovlivnit odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků pro základní funkce ve fázi přípravy k ostraze osob a majetku a na základě nezbytných teoretických znalostí vytvořit předpoklady k praktickým dovednostem a návykům pro výkon (provádění) jednotlivých činností těchto pracovníků.

Naučit absolventa kurzu:

 • zásady ochrany a ostrahy majetku a osob,
 • příslušné zákony, nařízení a vyhlášky, které vymezují jeho činnost,
 • použít bezpečnostní systémy potřebné k ostraze majetku a osob,
 • ochranu osobních údajů kontrolovaných osob,
 • aplikovat zásady součinnosti s Policií ČR a obecní policii, s hasičskými jednotkami, ZS a havarijními službami,
 • aplikovat právní základy bezpečnostní činnosti, mj. se umí orientovat v právních ustanoveních, které vymezují právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání,
 • prakticky zkontrolovat osoby, vozidla na vrátnicích a branách a provést kontrolu, oprávněnosti odnášení věci,
 • chování se v souladu se zásadami určenými pro strážného a dodržovat taktiku při kontrole narušeného objektu,
 • prakticky provádět dozor v objektech a na veřejných prostranstvích a prakticky vyzvat narušitele klidu a pořádku k dodržování stanovených zásad,
 • provádět jednoduché úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti vedoucí ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • používat věcné bezpečnostní prostředky,
 • vést předepsanou dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Co je výsledkem

Po ukončení kurzu a absolvování zkoušky profesní kvalifikace "Strážný" bude účastníkům vydáno:

 • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci

Pro zájemce , kteří jsou v evidenci Úřadu práce: Na ÚP si můžete zažádat o tzv. zvolenou rekvalifikaci. Po schválení ze strany ÚP a po úspěšné zvládnutí kurzu a zkoušky, bude tato služba za Vás uhrazena ze strany ÚP.

Podklady ke stažení

Kontaktujte nás!

Blahoslavova 72/4
Přerov I - město
750 02

Mobil: (+420) 777695885, 774521250

Email: rpic@ekonomservis.cz   
Website: www.ekonomservis.cz

Naše osvědčení