Hlavní Ostatní poradenství Organizační poradenství
Organizační poradenství Tisk Email

Dobrý systém řízení organizace je předpokladem zdravého růstu a dlouhodobě úspěšného působení každé firmy. Sladění strategie, struktury, lidí a jejich rolí, procesů a informačního systému mění průměrnou organizaci na dravý a soutěživý tým. Nevhodně nastavená organizace se může stát zdrojem nepružnosti, vyšších nákladů a nadměrné zaměstnanosti. Tvorba účelné organizace - správné vymezení vzájemných vztahů a pravomocí pracovních míst  i jejich účelné seskupení do větších organizačních jednotek patří k základním úkolům managementu. Na základě vyhodnocení organizační struktury Vašeho podnikání Vám pomůžeme k dosažení optimálního uspořádání.

V rámci této oblasti jsou realizovány především tyto služby:

  • audit počtu zaměstnanců, identifikaci slabých míst/chybějících funkcí
  • zpracování podrobného organizačního řádu firmy, zpracování organizační struktury
  • vyčlenění jednotlivých organizačních středisek ve vazbě na účetnictví a na daně
  • vyjasnění odpovědností pracovních pozic, popisy a náplně práce jednotlivých zaměstnanců, systém organizace a dělby práce
  • zpracování systému odměňování u firmy a systému rozvoje motivačních faktorů
 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner