1budova-ekonomservis addition-kalkulacka brunswiga rpic-vstup sanony2 stoewer zakony

Jsme středně velká účetní a daňová kanceláře, působící na regionálním trhu více než 30 let. Naše historie začíná v roce 1990, kdy jediný společník obchodní korporace pan Ing. František Schröpfer, MBA začal podnikat v oblasti účetnictví jako fyzická osoba, od roku 1993 jako daňový poradce a od roku 1997 formou právnické osoby. Pro jistotu našich klientů jsme pojištěni na odpovědnost za naše případně způsobené chyby, zatím jsme však tuto pojistku nepotřebovali využít. Jako právnická osoba jsme registrováni Komorou daňových poradců ČR a máme statut daňového poradce. Zpracováváme kompletní dokumentaci související s podnikatelskými aktivitami malých a středních podniků, zejména:

  • Vedení účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů a to jak na vlastním účetním SW tak i na účetních systémech klientů
  • Zpracování mzdového účetnictví pro všechny typy podnikatelských subjektů, včetně zajištění všech elektronických agend a hlášení
  • Zpracování všech typů přiznání k daním, které připadají v úvahu pro podnikatelské subjekty – daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů ze závislé činnosti, ať již zálohová nebo srážková, sociální pojištění, zdravotní pojištění a další související agendy včetně jejich podání v elektronickém systému příslušných úřadů
  • Zastupování podnikatelů při jednáních (i kontrolách) u příslušných správců daně, okresních správách sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách
  • Zastupování klientů v kontrolním i odvolacích řízeních vedených před správci daně i v případě, že si klient své agendy vede sám a byla u něj zahájena kontrola správcem daně
  • Kontroly a dohled nad vedením účetnictví (pokud si je podnikatel zpracovává sám), zpracování ekonomických rozborů a analýz na základě podkladů podnikatelů
  • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob v prodloužené lhůtě ve statusu daňového poradce
  • Konzultace smluv a záměrů našich klientů, před jejich uzavřením či realizací
  • Návrhy postupů a opatření pro zlepšení efektivnosti podnikatelských aktivit klientů
  • Další aktivity v ekonomických oblastech ….

A protože svoji práci umíme, rádi se o naše zkušenosti podělíme i s našimi kolegy – pořádáme školení v účetních, daňových a ekonomických oborech pro širokou veřejnost a přednášíme na nich. Umíme i jiné věci, organizujeme proto školení i v jiných oborech a oblastech – podrobnosti najdete v položce Školení a Autorizace. Některá dlouhodobější školení jsou zakončena Zkouškou profesní způsobilosti, která úspěšným absolventům kurzů umožňují podnikat ve vybraných oborech a nahrazují jim odborné vzdělávání.

Také umíme pro naše klienty vybrat vhodné pracovníky do jejich účetních a ekonomických úseků, otestovat jejich odborné znalosti a dát našim klientům doporučení k jejich odborné způsobilosti.

Pokud si nejste jisti, zda Vám můžeme pomoci, neváhejte nás oslovit, velmi rádi Vám pošleme svoji nabídku.

kolektiv RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.

Kontaktujte nás!

Blahoslavova 72/4
Přerov I - město
750 02

Mobil: (+420) 777695885, 774521250

Email: rpic@ekonomservis.cz   
Website: www.ekonomservis.cz

Naše osvědčení