[ RPIC-EKONOMSERVIS] - [ PRVNÍ KROKY ABSOLVENTA] - [ KLASTR PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL A NÁSTAVEB] - [ PRVNÍ KROK DO PODNIKÁNÍ]
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov - realizátor projektu

KLASTR Výrobců přípojných vozidel a nástaveb

Projekt společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.

Fondy Evropské unie Olomoucký kraj Operační program pro podporu podnikání

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRUMYSLU A OBCHODU A OLOMOUCKÝM KRAJEM

Aktuality

7.10.2008

Dne 30. října 2008 pořádáme školení „Roční účetní závěrka 2008 v příkladech“. Přednášející Ing. Jana Schröpferová – auditor, daňový poradce,bilanční účetní. Uzávěrka přihlášek 17. října. Více informací na tel. 581 204 397 nebo e-mail rpic@ekonomservis.cz.

16.9.2008

Od 1. října do 7. listopadu 2008 bude probíhat kurz Základy podnikání pro začínající podnikatele. Pro více informací volejte na tel. číslo 581204397-8 nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese rpic@ekonomservis.cz.

28.8.2008

V druhé polovině září připravujeme kurz Základy podnikání a v říjnu až listopadu připravujeme kurz Účetnictví pro začátečníky a Účetnictví pro pokročilé. Pro více informací volejte na tel. číslo 581204397-8 nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese rpic@ekonomservis.cz.

20.6.2008

V polovině června 2008 se konala závěrečná konference projektu – fotografie viz Galerie. Prezentace a materiály ke konferenci naleznete v sekci Ke stažení..

23.5.2008

Na 12. června 2008 připravujeme závěrečnou konferenci, na které budou prezentovány výsledky projektu První krok do podnikání. Všichni účastníci projektu, lektoři a zástupci veřejné správy jsou srdečně zváni. Místo konání: hotel Jana, Přerov.

24.4.2008

Nabídka bezplatných odborných seminářů v květnu – červnu 2008 z oblasti technických a technologických inovací, možnost navázání spolupráce s Centrem výzkumných kontraktů. Více v dopise a pozvánce.

16.3.2008

Chcete si prověřit svoji podnikatelskou myšlenku nebo získat základní informace pro podnikání v ČR? Tak se přihlaste k účasti na Workshopu Podnikatelského minima pro osoby znevýhodněné na trhu práce, který se uskuteční ve dnech 10.-11.4.2008 v Přerově. Více informací o místě konání naleznete v sekci Harmonogram projektu. Přihlásit se můžete osobně nebo na tel. čísle 581 204 397-8.

15.3.2008

Na 21. dubna 2008 připravujeme zahájení již posledního kurzu Základy podnikání v rámci projektu ESF. Kurz je určen všem z evidence ÚP, kteří mají zájem o podrobné informace k podnikání v ČR. V případě zájmu se ozvěte na tel. 581 204 397-8.

12.2.2008

Na březen připravujeme pro začínající podnikatele kurz Základy podnikání. Další termín kurzu předběžně stanovujeme na konec dubna 2008. Kromě získání informací z přednášek si účastníci na kurzu zpracují vlastní podnikatelský záměr. Zájemci o kurz se mohou hlásit na tel. 581 204 397-8 nebo osobně v sídle společnosti.

14.1.2008

Chcete zjistit, zda jste vhodný osobnostní typ pro podnikání či být zaměstnancem? Na dny 22. - 24. 1. 2008 připravujeme v sídle naší společnosti uskutečnění Motivačního workshopu pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Obsahem jsou bloky věnované motivaci, asertivitě, komunikaci, sebeprezentaci, apod. Všichni zájemci z evidence úřadu práce jsou vítáni. Více informací na stránkách projektu.

21.9.2007

V říjnu se budou realizovat další rekvalifikační kurzy Základy podnikání akreditované MŠMT v termínech 1. 10. - 19. 10. 2007 a 15. 10. - 2. 11. 2007. kurz je určen pro začínající podnikatele na rozšíření infromací či jako jedna z podmínek pro podání žádosti o bezúročný úvěr z programu START do ČMRZB a. s.

27.8.2007

Ve dnech 28. - 30. 8. 2007 proběhne v sídle naší společnosti Motivační workshop pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Obsahem jsou bloky věnované motivaci, asertivitě, komunikaci, sebeprezentaci apod. Všichni zájemci z evidence úřadu práce jsou vítáni. Více na stránkách projektu..

27.8.2007

Dne 21.8.2007 se konala závěrečná konference k projektu První kroky absolventa, jehož realizace končí 31.8.2007. Výsledky projektu naleznete v prezentacích a v brožuře v sekci Ke stažení.

říjen 2007

Termín rekvalifikačního kurzu Základy podnikání v rámci projektu plánujeme na říjen. Po úspěšném absolvování účastníci splní jednu z podmínek programu Start od ČMZRB, a.s., v rámci něhož je poskytován bezúročný úvěr začínajícím podnikatelům. Bližší datum bude ještě upřesněno.

27.7.2007

V prostorách Hotelu Jana se dne 21.srpna 2007 uskuteční závěrečná konference k projektu určena všem absolventům, poskytovatelům praxí a zástupcům úřadů práce. Budou prezentovány výsledky dvouroční realizace projektu. V závěru bude probíhat diskuze nad drobným občerstvením a předání upomínkových předmětů. Oficiální pozvánka všem pozvaným bude včas rozeslána.

26.7.2007

Dne 22.srpna 2007 se v prostorách ÚP Přerov uskuteční informační schůzka k projektu pro začínající podnikatele. Všichni, kteří nevědí jak a zda začít podnikat, jsou srdečně zváni. Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu nebo z letáků umístěných na ÚP.

8.7.2007

Dne 2.7.2007 se otevřely další možnosti finanční podpory programů OPPI (START, PROGRES, ZÁRUKA). Zprostředkujícím subjektem podpor je ČMZRB, a.s., na jejíž stránkách www.cmzrb.cz naleznete kompletní znění vyhlašovaných programů v sekci Zvýhodněné úvěry. Nejdůležitější informace o programech podpory podnikání jsou na této stránce v sekci Zajímavé odkazy. V případě zájmu o zpracování žádosti nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

2.7.2007

Dne 2. července byl úspěšně ukončen poslední 5. běh kurzu, který probíhal v Přerově. Probíhají závěrečná hodnocení kurzů ze strany absolventů i poskytovatelů praxí. V sekci Ke stažení jsou připojeny dotazníky, za jejichž vyplnění předem děkujeme.

2.7.2007

Od dnešního dne se otevřely možnosti finanční podpory začínajících podnikatelů v rámci programu START. Na pobočkách ČMZRB, a.s. jsou průběžně přijímány žádosti o bezúročnou půjčku až do výše 1,5 mil. Kč. Jsme připraveni pomoci při zpracování žádosti a podnikatelského záměru. V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

15.5.2007

Od 1.6. t.r. se otevírají možnosti podávání žádostí o dotace z OPPI v rámci programů: ICT v podnicích, POTENCIÁL, INOVACE, EKO-ENERGIE. Více informací o časově omezených výzvách naleznete na stránkách agentury CzechInvest. Informace o veškerých programech podpory podnikání jsou na této stránce v sekci Zajímavé odkazy. V případě zájmu o zpracování žádosti nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

26.3.2007

V březnu 2007 jsme zahájili další kurz Základy podnikání se 14 účastníky. Další kurz v rámci tohoto projektu bude zahájen 21.5.2007, zájemci se mohou hlásit telefonicky, mailem nebo osobně.

19.3.2007

Dne 1. března byly vyhlášeny programy OPPI – ROZVOJ a MARKETING. Aktuální informace o programech naleznete na web stránkách agentury CzechInvest. Naše společnost je připravena na zpracování žádostí o tyto dotace. V případě zájmu nás kontaktujte na rpic@ekonomservis.cz.

18.3.2007

Dne 5.března se konala v Prostějově konference o možnostech čerpání finančních prostředků se Strukturálních fondů EU v novém plánovacím období. Účastni byli zástupci agentury CzechInvest, ČMZRB a.s., KB a.s., ÚP Olomouc a agentury Czech Trade. Součástí konference byla prezentace poradenských služeb naší společnosti. Akce podobného charakteru se konala i dne 8.března v Přerově pod záštitou Okresní hospodářské komory Přerov. Fotografie z akce v sekci GALERIE.

14.3.2007

Nevíte si rady, zda příp. jak zahájit vlastní podnikání? Pak je pro Vás určen projekt První krok do podnikání. Na informační schůzce 14. března 2007 od 9 hod Vás seznámíme s podstatou projektu. Místem konání bude Úřad práce v Prostějově, Lutinovova 42/1, 2.patro. Více informací v informačních letácích na úřadě práce nebo na stránkách projektu.

7.- 8.3.2007

Chcete získat základní informace o podnikání? Připravili jsme pro uchazeče z evidence na ÚP workshop Podnikatelského minima, který se uskuteční ve dnech 7. a 8. března 2007. První den proběhne v počítačové učebně na Obchodní akademii Přerov, Bartošova 24, druhý pak v sídle naší společnosti Blahoslavova 72/4, Přerov. Všichni zájemci jsou vítáni. Více informací na stránkách projektu.

6.- 8.2.2007

Proběhne v sídle naší společnosti Motivační workshop pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Obsahem jsou bloky věnované motivaci, asertivitě, komunikaci, sebeprezentaci apod. Všichni zájemci z evidence úřadu práce jsou vítáni. Více na stránkách projektu.

17.1.2007

Náš projekt První krok do podnikání byl také prezentován prostřednictvím České televize v pořadu Hledám práci.(Start reportáže je ve 21. min. záznamu).

15.1.2007

Dne 15.ledna 2007 jsme úspěšně zahájili již poslední běh kurzu s 10 absolventy. Seznam firem poskytujících půlroční praxi všem absolventům naleznete v sekci PRO TISK.

10.1.2007

Náš projekt První kroky absolventa jsme prezentovali i prostřednictvím České televize v pořadu Hledám práci.(start reportáže ve 5. min. záznamu).

16-18.1.2007

Proběhne MOTIVAČNÍ WORKSHOP v Prostějově v sídle Střední školy oděvní, Palackého 150, Prostějov - konferenční místnost.

15.1.2007

V hodnocení externích poradců CZECHNINVESTU za rok 2006 se naše společnost umístila na 2 místě v republice.

13.12.2006

Připravili jsme pro Vás INFORMAČNÍ WORKSHOP. Zájemcům z řad nezaměstnaných bude představen projekt První krok do podnikání. Účast v projektu vám napomůže k zahájení vlastního podnikání. Místo konání: Lutinovova 42/1, Úřad práce v Prostějově, začátek V 8,30 hod. Více informací na stránkách projektu.

12.12.2006

Ve 13 hod. se na Úřadě práce v Přerově bude konat INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zájemce z řad absolventů. V rámci projektu První kroky absolventa mohou získat odbornou půlroční praxi, příp. pracovní místo u zaměstnavatelů na Přerovsku. Absolventi i zaměstnavatelé mohou kontaktovat naši kancelář na tel. 581 204 397 nebo ÚP Přerov – PhDr. Karlík na tel. 581 272 625. Více informací na web stránkách projektu.

28-29.11.2006

Proběhne workshop Podnikatelského minima pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Místem konání je Dům dětí a mládeže, Jánského 1, Olomouc – část Povel. Více informací na stránkách projektu.

20. 11. 2006

Do projektu nastoupilo dalších 10 absolventů, kteří budou získávat praxi u firem a organizací na Přerovsku. Další již poslední běh kurzu zahájíme v polovině ledna 2006. Zájemci z řad absolventů i zaměstnavatelů mohou kontaktovat naši kancelář emailem či telefonicky 581 204 397 nebo PhDr.Karlíka z ÚP Přerov na tel. 581 272 625.

6.11.2006

Zahájíme 3. kurz Základy podnikání v rámci projektu ESF.

31.10.2006

Začátkem měsíce října jsme opakovaně splnili podmínky pro udělení certifikátu kvality dle ISO 9001.2000. Certifikát nám byl udělen britskou společností NQA.

24. 10. 2006

Od 13 hodin se uskuteční na Úřadě práce v Přerově informační schůzka pro zájemce 4. běhu kurzu, který zahájíme koncem listopadu 2006. Zájemci mohou kontaktovat naši společnost e-mailem nebo telefonem 581 204 397.

9.10.2006

Začíná v pořadí již druhý kurz ZÁKLADY PODNIKÁNÍ.

Říjen 2006

Začátkem měsíce října zahájíme již 3.běh kurzu v rámci projektu "První kroky absolventa" Zájemci o kurz mohou kontaktovat naši společnost e-mailem či tel. 581 204 397 nebo PhDr. J. Karlíka z ÚP Přerov na tel. 581 272 625.

26.9.2006

Na Úřadu práce v Olomouci se uskuteční INFORMAČNÍ WORKSHOP pro osoby znevýhodněné na trhu práce - projekt „První krok do podnikání“.

20-21.9.2006

V uvedených dnech bude probíhat v OA Přerov a v sídle naší společnosti Workshop Podnikatelského minima pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Více na stránkách projektu.

13.9.2006

Poslechněte si náš reklamní spot (prezentováno na rádiích HANÁ a RUBI). Ke stažení.

4.9.2006

Zahájení prvního kurzu ZÁKLADY PODNIKÁNÍ - jako nedílné součásti projektu. Kurz je podmínkou pro získání bezúročného úvěru od ČMRZB. Více na stránkách projektu.

29.-31.8.2006

Ve dnech 29.-31.8.2006 bude probíhat v Přerově MOTIVAČNÍ WORKSHOP pro osoby znevýhodněné na trhu práce pro projekt "První krok do podnikání". Více na stránkách projektu.

30.8-3.9.06

Členové Klastru se poprvé společně v rámci vzniklého družstva zúčastní mezinárodního veletrhu v Moskvě.

22.8.2006

Byly spuštěny samostatné www stránky nově vzniklého družstva. www.ctac.cz.

4.8.2006

Byl úspěšně ukončen 1.běh rekvalifikačního kurzu projektu „První kroky absolventa do praktického života“ realizovaný v Přerově. Čtyři účastníci z 10 našli během jeho trvání stálé pracovní místo.

21.7.2006

Ve dnech 8. -10.8. 2006 se uskuteční MOTIVAČNÍ WORKSHOP pro osoby znevýhodněné na trhu práce na SŠ oděvní, Palackého 150, Prostějov. Více na stránkách projektu.

21.7.2006

Dne 16. 8.2006 jsme pro Vás připravili INFORMAČNÍ WORKSHOP v rámci projektu "První krok do podnikání" na Úřadu práce v Přerově. Více na stránkách projektu.

21.7.2006

Ve dnech 17. -18.8.2006 se bude konat WORKSHOP PODNIKATELSKÉHO MINIMA na SŠ oděvní, Palackého 150, Prostějov. Více na stránkách projektu.

19.7.2006

Ve dnech 20.–21.7. se uskuteční workshop Podnikatelského minima v rámci projektu První krok do podnikání. Více na stránkách projektu.

18.7.2006

Naše olomoucká pobočka se přestěhovala v rámci původní budovy do 3. (4. nadzem.) patra .

6.6.2006

Další kurz pro získání zvýhodněného úvěru v rámci programu START začíná 4.9.2006.

6.6.2006

Ve dnech 13.-15.6.2006 se v sídle naší společnosti uskuteční Motivační workshop pro osoby znevýhodněné na trhu práce v rámci projektu První krok do podnikání.

20.5.2006

Připravili jsme informační letáky k projektu První krok do podnikání. Na stránkách projektu jsou ke stažení.

20.5.2006

Připravili jsme informační letáky k projektu První kroky absolventa. Na stránkách projektu jsou ke stažení.

20.4.2006

Dne 9. května se uskuteční na Úřadu práce v Přerově informační schůzka pro zájemce o podnikání v rámci projektu První krok do podnikání.

14.4.2006

Dne 24.4.2006 zahájíme v Hranicích již 2.běh rekvalifikačního kurzu projektu "První kroky absolventa do praktického života". Zájemci o kurz mohou kontaktovat PHDr. Jaroslava Karlíka, tel: 581 272 107, email nebo naši společnost, tel: 581 204 397, email

14.4.2006

Další kurz pro získání zvýhodněného úvěru v rámci programu START začíná 15.5.2006.

20.3.2006

Další kurz pro získání zvýhodněného úvěru v rámci programu START začíná 18.4.2006.

20.3.2006

Dne 27.2.2006 byl Český klastr připojných vozidel a nástaveb, družstvo zapsán do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

6.1.2006

Dne 13.2.2006 zahájíme rekvalifikační kurz projektu "První kroky absolventa do praktického života". Zájemci o kurz mohou kontaktovat PHDr. Jaroslava Karlíka, tel: 581 272 107, email: jaroslav.karlik@up.mpsv.cz nebo Ing. Kučerovou Hanu, tel: 581 204 397, email: kucerova@ekonomservis.cz.

2.12.2005

Dne 1.12.2005 proběhla v prostorách naší společnosti ustavující členská schůze družstva "Český klastr přípojných vozidel a nástaveb", jehož založení je výsledkem práce na projektu v rámci Operačního programu průmysl a podnikání - Klastry. Projekt je podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Olomouckým krajem. Klastr obecně je seskupením zejména podnikatelských subjektů, zaměřené na ekonomický rozvoj svých členů. Klastr je ekonomickým nástrojem, který může napomoci posílit především konkurenceschopnost a inovační aktivitu zúčastněných subjektů (firem, vědeckovýzkumných institucí, škol) a posílit ekonomickou pozici a exkluzivitu regionu.

2.12.2005

Dne 14.11.2005 nám byl schválen výběrovou komisí projekt financovaný z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů projekt První krok do podnikání. Realizaci tohoto projektu zahájíme 1.2.2006.

1.12.2005

Další kurz pro získání zvýhodněného úvěru v rámci programu START začíná 31.1.2006.

29.9.2005

Další kurz pro získání zvýhodněného úvěru v rámci programu START začíná 8.11.2005.

27.9.2005

Dne 27.9. 2005 naše firma úspěšně prošla dohlížecím auditem dle normy ISO 9001:2000.

5.8.2005

Od 1.9.2005 Rozbíháme projekt První kroky absolventa.

1.6.2005

V olomouckém kraji organizujeme Klastr výrobců přípojných vozidel a nástaveb.

Všechny aktuality

O PROJEKTU

Nyní, po ukončení projektu klastr můžeme s potěšením konstatovat, že jsme naším projektem přispěli ke vzniku historicky prvního klastru v Olomouckém kraji. Ke vzniku Klastru výrobců přípojných vozidel a nástaveb došlo za podpory a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Olomouckého kraje.

Jaká byla reálná očekávání firem zapojených do klastru?

  • Zlepšení kultury vztahů mezi firmami, poznání firem navzájem, kooperace
  • Nárůst inovací, spolupráce s vysokými školami a vědeckovýzkumnými organizacemi
  • Podpora exportních aktivit
  • Zapojení do společných projektů členů klastru (inovačních, exportních, marketingových, školení, …)

Mnohé z uvedených bodů se již realizovaly a k dalším bude docházet i nadále pod patronací organizace Český klastr přípojných vozidel a nástaveb, družstvo, která vznikla díky workshopům a společným jednáním v rámci projektu. Zakládajícími členy družstva jsou společnosti PANAV,a.s., PARAGAN, s.r.o., PONY AUTO trend s.r.o., družstvo GALAXIT a firma TIREX.

Podmínkou vzniku klastru Výrobců přípojných vozidel a nástaveb bylo zmapování potenciálu klastru v regionu jeho očekávaného působení. Na mapování potenciálu klastru výrobců přípojných vozidel a nástaveb se naše společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. podílela jako realizátor projektu.

Analýza výsledků projektu je k dispozici na stránce výsledky.

OBECNĚ

Vznik klastrů v ČR je podporován v rámci Operačního programu průmysl a podnikání programem Klastry. Tento trend byl převzat ze zahraničí, kde již klastry úspěšně fungují. Příkladem mohou být klastry nábytkářské v Itálii, automobilové v Rakousku či Slovinsku, nebo nejznámější světový klastr tzv. Silicon Valley v USA.

Důležité odkazy:
Tato prezentace byla vyrobena za podpory Evropské unie. Za obsah prezentace výhradně odpovídá společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. jako realizátor projektu a nemůže být v žádném směru chápán jako oficiální stanovisko Evropské unie.
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!

Aktualizováno: 17. 2. 2019