Podklady k žádosti o projekt Tisk Email
Podklady k žádosti zpravidla obsahují:

Podnikatelské plány

Společně s naším konzultantem analyzujete postupně všechny aspekty, ovlivňující výsledky Vaší společnosti. Na základě analýzy zvolíte strategii pro další rozvoj a podložíte plán rozvoje také ekonomickými výkazy. Ty by měly odrážet současný stav a nastiňovat vývoj výsledků v krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém časovém horizontu - dle typu projektu.

Studii proveditelnosti

Studii vypracovává kalifikovaná instituce pro donátora, investora či spolufinancující instituce jako podklad. Obsahuje základní ekonomické a obchodní informace pro vyhodnocení záměru podnikatelského plánu. Zpracovává se u projektů s celkovými náklady nad 5 mil. Kč bez DPH.

Logický rámec projektu

Logický rámec je připravován spolu s vlastním projektem na základě principu partnerství za účasti všech zúčastněných skupin osob, obcí a institucí, které budou projekt realizovat nebo na které bude mít projekt nějaký vliv. Obsahuje situační analýzu, stručný popis projektu, analýzu zájmových skupin, identifikaci případných rizik, formulaci cílů a účelu projektu, analýzu alternativ atd.

Cost-benefit analýzy

Analýza obsahuje vyhodnocení nákladů a celkového sociálně-ekonomického užitku projektu pro společnost, region, obor, atd. Tento prospěch se převádí na finanční vyjádření. Dále je součástí vyhodnocení rizik a nejistot, životaschopnosti projektu a finanční analýza očekávané ziskovosti.

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner