Hlavní Zpracování dotačních projektů
Zpracování dotačních projektů Tisk Email

Máte podnikatelskou myšlenku a hodláte na její realizaci využít dotačních prostředků ze Strukturálních fondů EU či Státního rozpočtu ČR?

Nabízíme:

 • výběr vhodného dotačního titulu a posouzení Vaší podnikatelské myšlenky
 • komplexní zpracování projektové žádosti vč. všech příloh
 • zpracování podnikatelského záměru, studie proveditelnosti, ekonomického plánu
 • pomoc s realizací projektu
 • řízení a administrace Vašeho projektu
 • monitorování průběhu projektu
 • pomoc s finančním vypořádáním dotace
 • partnerství v realizaci projektu
Prostředky ze SF EU jsou určeny podnikatelským i nepodnikatelským subjektů a jsou zaměřeny zejména na:
 • rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů
 • zvyšování kvalifikace pracovní síly
 • podpora výzkumu a inovací
 • podpora cestovního ruchu
 • rozvoj podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj výrobních technologií, technických zařízení
 • rozvoj informačních a komunikačních technologií
 • podpora obnovitelných zdrojů energie
 • rozvoj marketingových služeb atd.

V rámci jednotlivých programů podpor poskytovatelé dotací vyhlašují zpravidla časově omezené výzvy k podávání žádostí.

Naše reference:

 • řídili, administrovali a úspěšně ukončili vlastní projekty z OP RLZ
 • disponujeme akreditovanými vzdělávacími programy MŠMT
 • jsme zařazeni v síti regionálních poradenských a informačních center v ČR, spolupracujeme s neziskovým sdružením NARP
 • zástupci firmy jsou vertifikováni pro poradenství (členství v Národním registru poradců)
 • spoupracujeme s hospodářskými komorami a úřady práce v Olomouckém kraji
 • jsme držiteli certifikátu managementu jakosti dle normy ISO 9001
 • daňová a účetní kancelář

Některé odkazy na získání dotačních prostředků pro podnikání:

Máte-li zájem o využití našich služeb, kontaktujte nás (viz sekce Kontakty).

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner