Účelové kurzy Tisk

Kromě akreditovaných kurzů také organizujeme jednoúčelové kurzy, semináře a specializované vzdělávání pro firemní kolektivy s aktuální tématikou:

  • Finanční analýza jako nástroj hodnocení ekonomiky firmy

  • Roční účetní závěrka v příkladech

  • Poklady skryté v účetnictví aneb co vyčíst z účetních výkazů

  • Úspěšná projektová žádost a její ekonomika

  • Administrace a řízení projektů ve vazbě na účetnictví

  • a další dle potřeb zákazníků

Termíny našich těchto kurzů najdete v sekci Naše novinky