Hlavní Vzdělávání Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT
Rekvalifikační kurzy Tisk Email

Základy podnikání

čj.MSMT-42193/2013-1/929

Rozsah: 120 hodin teoretické výuky

Absolvent kurzu je schopen zpracovat samostatně svůj podnikatelský záměr a zahájit podnikání ve zvolené oblasti. Získá dostatečné znalosti z daňové a účetní oblasti, zdravotního a sociálního pojištění, práva, marketingu, psychologie, základů počítačového zpracování dat a zpracování podnikatelského plánu, aby mohl samostatně podnikat jako OSVČ nebo jako společník obchodní společnosti.

 

Strážný

čj.MSMT25737/2013-1/5372.9.2016

Rozsah: 50 hodin teoretické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy, resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Strážný (kód DK 68-008-E).

 

Detektiv koncipient 

čj.MSMT41574/2014-1/1032

Rozsah: 60 hodin teoretické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon funkce Detektiv koncipient, resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Detektiv koncipient (kód: 68-009-M).

 

Správce nemovitostí 

čj.MSMT-33586/2013-1/745

Rozsah: 150 hodin teoretické výuky

Absolventi kurzu získají dostatečný přehled ve správě bytového fondu. Budou schopni samostatně zajistit jak administrativní tak i operativní činnost v tomto oboru. Po absolvování kurzu budou schopni úspěšně pracovat na pozici správce nemovitosti v soukromých firmách, tak i podnikat jako OSVČ, pracovat v realitní kanceláři. Absolvent kurzu se bude dobře orientovat v ekonomické tak i technické části správy majetku. Bude umět zajistit bezporuchový chod bytových jednotek, bude se umět orientovat v právní problematice, v majetkových vztazích k nemovitosti, v účetnictví a v zajištění financování regenerace bytových jednotek. Absolvent bude seznámen s příslušnými zákony souvisejícími s bytovou problematikou (Občanský zákoník, Zákon o vlastnictví bytů) . Absolvent bude umět provádět vyúčtování , vyplňovat formuláře a hlášení, bude se dobře orientovat v zajištění veškeré dokumentace potřebné k zajištění stavby. Získá přehled o typech výběrového řízení a bude umět zajistit k řízení příslušné smlouvy.

 

Pracovník provozu prádelny

čj.MSMT7552/2014-1/283

Rozsah: 40 hodin teoretické výuky, 160 hodin praktické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon funkce Pracovník provozu prádelny, resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Pracovník provozu prádelny (kód 31-018-H).

 

Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

čj.MSMT-25357/2014-1/685              

Rozsah: 40 hodin teoretické výuky a 240 hodin praktické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon funkce Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění ,resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (kód: 31-019-H).

 

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních

čj.MSMT41573/2014-1/1031 Rozsah: 40 hodin teoretické výuky a 100 hodin praktické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon funkce Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničním zařízeních, resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních (kód: 69-010-E).

 

Úklidový pracovník – speciální práce

čj. MSMT-7552/2014-1/2832017

Rozsah: 40 hodin teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon funkce Úklidový pracovník – speciální práce, resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Úklidový pracovník – speciální práce (kód: 69-011-H).

 

Úklidový pracovník administrativních ploch

čj.MSMT7552/2014-1/283

Rozsah: 40 hodin teoretické výuky a 160 hodin praktické výuky

Účastník kurzu bude mít informace a znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro výkon funkce Úklidový pracovník administrativních ploch, resp. bude dobře připraven pro složení zkoušky ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. dle hodnotícího standardu uveřejněném v Národní soustavě kvalifikací pro získání Osvědčení profesní kvalifikace Úklidový pracovník administrativních ploch (kód: 69-008-E).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner