Hlavní Projekty Projekty dokončené Projekt - Klastr výrobců přípojných vozidel a nástaveb
Projekt - Klastr výrobců přípojných vozidel a nástaveb Tisk Email

Vstup na kompletní stránky projektu

Projekt byl zaměřen na podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních pozic firem produkujících návěsy a přívěsy, nástavby a současně s tím návazná odvětví zejména zpracovatelského průmyslu.

Projekt byl lokalizován zejména do Olomouckého kraje a vzhledem k lokalizaci technického vysokého školství i do regionu Jihomoravského kraje. Výroba přívěsů a návěsů má v regionu Olomouckého kraje velkou tradici. Více než 100 let zde působí tradiční výrobce – společnost PANAV a.s.

Hlavním cílem projektu byla identifikace firem, výrobců přívěsů – návěsů a souvisejících produktů a jejich dodavatelů, kteří měli zájem a potenciál pro vytvoření klastru, dále zmapování ochoty a zájmu účastníků klastru do společných aktivit zejména proexportního a inovačního charakteru a případně vydefinování konkrétních společných projektů. V neposlední řadě šlo i o získání co nejširší firemní základny pro zakládaný klastr.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Olomouckým krajem.

Projekt je již ukončen.


Č. 1.4 V/016 „Klastr výrobců přípojných vozidel a nástaveb“/ období realizace: 1. 7. 2005 – 8. 2. 2006

Podstata projektu:

  • mapování potenciálu pro vznik klastru

Realizátor:

  • RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. – mapovací studie, komplexní řízení a administrace projektu

Přínosy klastru pro jeho členy

  • Zlepšení kultury vztahů mezi firmami, poznání firem navzájem, kooperace
  • Nárůst inovací, spolupráce s vysokými školami a vědeckovýzkumnými organizacemi
  • Podpora exportních aktivit
  • Zapojení do společných projektů členů klastru (inovačních, exportních, marketingových, školení, …)
  • Více informací o seskupení „klastr“ naleznete na: http://www.czechinvest.org/klastry

Průběh projektu:

Naše společnost provedla identifikaci firem potenciálně vhodných pro vytvoření klastru výrobců přípojných vozidel a nástaveb. Informace od konkrétních firem byly získávány formou strukturovaného pohovoru na základě vyplnění dotazníku. V rámci projektu bylo osloveno celkem 250 firem.

Byly uspořádány 3 workshopy, kam byli pozváni představitelé firem a dalších institucí s potenciálním přínosem pro klastr. První dva měly za cíl seznámit účastníky s metodikou, informacemi o klastrech, možnými očekáváními ať již kladného či záporného charakteru. Třetí workshop byl určen zájemcům o klastr a byl zaměřen na praktické kroky pro potenciální založení konkrétního klastru.

 

Výstup projektu:

Největší potenciál pro vznik klastru představoval Olomoucký kraj, dalším významným krajem z pohledu budoucího klastru, a to jak z hlediska počtu zájemců i lokalizace odborného vysokého školství je kraj Jihomoravský. Drtivá většina potenciálních členů klastru byla malým či středním podnikatelem. Výrobním zaměřením největší skupiny firem byla OKEČ 34.2 Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů.

Rozbor firem oslovených v dotazníkovém šetření:

Ukazatel

Hodnota

Celkem oslovených firem

250

Celkem zájemců o klastr

23

Počet firem s hlavním OKEČ 34.2

21

Počet firem s hlavním OKEČ 34.2 mezi zájemci o klastr

23

Počet firem Olomouckého kraje

78

Počet firem Jihomoravského kraje

107

Počet firem ostatních krajů

65

Podíl firem s hlavním OKEČ 34.2 mezi oslovenými

8,4%

Z toho: Podíl firem s hlavním OKEČ 34.2 se zájmem o klastr (ze všech oslovených firem s hlavním OKEČ 34.2)

52,38 %

Podíl firem Olomouckého kraje

31%

Podíl firem Jihomoravského kraje

43%

Podíl firem ostatních krajů

26%

Navazující aktivita:

Počátkem roku 2006 vznik Českého klastru přípojných vozidel a nástaveb, družstvo, což je historický první klastr v Olomouckém kraji. Zakládajícími členy družstva jsou společnosti PANAV,a.s., PARAGAN, s.r.o., PONY AUTO trend s.r.o., družstvo GALAXIT a firma Lubor Dubšík - TIREX.

 

Více informací o vzniklém klastru na jeho domovských stránkách: http://www.ctac.cz/index_cz.php

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner