Projekt - ukončen dne 31.7.2014 Tisk

Od 1. 3. 2012 zahajujeme realizaci projektu LZZ GP (reg. č.:  CZ.1.04/3.4.04/76.00079):

"Soulad práce a rodiny"

Projekt Soulad práce a rodiny je zaměřen na zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v regionu Přerovska. Realizací projektu chceme dosáhnout toho, aby ženy s malými dětmi byly schopné najít si vhodné zaměstnání, ve kterém dokáží vhodně skloubit práci i rodinu.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Více informací o projektu v hlavním menu Projekty/ Projekt Práce a rodina