Projekt - Dílčí kvalifikace Tisk
Od 1. 3. 2012 zahajujeme realizaci projektu VK-IP:

"Dílčí kvalifikace"

Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji v oborech, které nejsou vyučované na středních školách a které jsou žádané zaměstnavateli a zaměstnanci z důvodu nové legislativy a z důvodu současné nekvalifikovanosti osob vhodných pro výkon některých pracovních funkcí (např. strážný, detektiv). Vytvořené vzdělávací programy povedou k získání dílčích kvalifikací, jež definuje Národní soustava kvalifikací.