Projekt Práce a rodina - Harmonogram sumárně Tisk
 1. zahájení projektu - 1. března 2012
 2. úvodní semináře „práce a rodina” - od května 2012
 3. pracovně bilanční diagnostika - od června 2012
 4. kurzy pro zaměstnání v sociální oblasti - od září 2012
 5. kurzy pro zaměstnání v ekonomice a podnikání - od září 2012
 6. kurzy pro zaměstnání obecně - od června 2012
 7. jazykové kurzy - od října 2012
 8. poradenství k zahájení podnikatelské činnosti - od ledna 2013
 9. informování širší veřejnosti o GENDER problematice - po celou dobu trvání projektu 
 10. hlídání dětí - v průběhu všech kurzů probíhajících v rámci projektu 
 11. ukončení projektu - 31. července 2014