Hlavní Projekty Projekt Práce a rodina Práce a rodina - 1. 3. 2012 – 31. 7. 2014
Práce a rodina - 1. 3. 2012 – 31. 7. 2014 Tisk Email

Úvod

Ženy s malými dětmi jsou na trhu práce silně znevýhodněné. Projekt Soulad práce a rodiny si proto klade za cíl najít těmto ženám a případně i mužům pečujícím o závislého člena rodiny vhodné zaměstnání a také za pomoci partnerů projektu optimálně sladit péči o své děti a pracovní povinnosti v zaměstnání.

Komu je projekt určen?

 • Osoby pečující o závislého člena rodiny
 • Zaměstnanci/kyně
 • Ženy ohrožené na trhu práce:
  • dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců)
  • ženy ohrožené nezaměstnaností (zejména v podnicích procházejících restrukturalizací)
  • ženy vracející se po mateřské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
 • Muži v podobné situaci jako ženy s malými dětmi (tj.muži vracející se po mateřské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce)
 • Ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace
 • Ženy v předdůchodovém věku
 • Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

Patříte-li do některé z uvdených skupin, potom Vás jistě bude zajímat obsah a aktivity projektu.

Logolink OPLZZ:

Termín realizace projektu

1. 3. 2012 – 31. 7. 2014

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.4.04/76.00079

Stručný obsah

Projekt Soulad práce a rodiny je zaměřen na slaďování rodinného a pracovního života v regionu Přerovska. Realizací projektu chceme dosáhnout toho, aby ženy s malými dětmi byly schopné najít si vhodné zaměstnání, ve kterém dokáží vhodně skloubit práci i rodinu. Tato skupina osob je totiž na trhu silně znevýhodněna, a to právě z důvodu péče o dítě. Po skončení rodičovské dovolené se většina žen ocitá na ÚP, protože zaměstnání, které vykonávaly předtím, již nemohou vykonávat, a to z různých důvodů – organizační změny u zaměstnavatele, místo bylo zrušeno, firma zanikla nebo prostě svou původní profesi nemohou vykonávat z důvodu péče o dítě – práce na směny, náročná pracovní doba apod.

Obsahem projektu je vytvoření komplexní nabídky motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit, proškolení osob z cílové skupiny a následně vytvoření 2 pracovních míst, v rámci kterých bude možné sladit práci i rodinu. Každý účastník projektu si pak bude moci vybrat, jakých kurzů se zúčastní, přičemž každému doporučujeme v úvodu absolvovat bilanční diagnostiku, která jim napomůže k lepšímu poznání sebe sama. Projekt tedy obsahuje následující aktivity:

Aktivity - výčet

Projekt mostupně nabídne následující aktivity:

 1. Informování širší veřejnosti o GENDER problematice
 2. Semináře "práce a rodina" - jednodenní semináře
 3. Pracovně-bilanční diagnostika včetně poradenství
 4. Kurzy pro zaměstnání v soc.oblasti:
  • Pečovatelka o dítě ve věku 3-15 let (akreditovaný kurzy MŠMT)
  • Pečovatelka v soc. oblasti (akreditovaný kurz MPSV)
 5. Kurzy pro zaměstnání v ekonomice a pro podnikání
  • základy podnikání
  • účetnictví, daně
  • finanční gramotnost
  • právo
  • kalkulace a rozpočty apod.
 6. Kurzy pro zaměstnání obecně
  • komunikace po telefonu
  • stres management
  • prezentační dovednosti
 7. Jazykové kurzy
  • angličtina
  • němčina
 8. Poradenství k zahájení podnikatelské činnosti
 9. Hlídání dětí v průběhu vzdělávacích kurzů.

Všechny aktivity bude realizovat žadatel společně s partnery, bližší informace najdete v popisu jednotlivých aktivit. V rámci projektu vzniknou 2 pracovní místa u partnerů realizátora projektu.

Realizátor projektu

 • RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.

  • Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov
  • Tel: 581 204 397-8
  • Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Partneři projektu

 • Mateřské centrum Sluníčko
  • Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Pospíšilová
  • Adresa: Sokolská 26, 750 02 Přerov
  • Telefon: 608 719 153
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • IČ: 66743516
 • DUHA klub Rodinka
  • Mgr. Ivana Čagánková
  • Adresa: Želatovská 12, 750 02 Přerov
  • Telefon: 777 821 943
  • E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • IČ: 71174826
 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner