Zavádění systému managementu kvality ISO 9001:2008 Tisk

Aplikace mezinárodně uznávané normy pro systém managementu kvality (dále jen QMS) poskytuje Vaší firmě systém a soubor pravidel, která zajistí smysluplný přístup k řízení Vašich obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka splněním jeho požadavků.

Společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. zajišťuje konzultační a odbornou činnost pro přípravu na certifikaci systému managementu kvality podle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001:2000, resp. dle revize ISO 9001:2008. Naše firma disponuje kvalifikovanými pracovníky, kteří absolvovali školení dle normy ISO 9001:2000 „Systém managementu jakosti – Požadavky“ a její revize z roku 2008 a normy ISO 19011:2003 „Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.

Přípravu na certifikaci QMS dle normy ISO 9001:2008 nabízíme zejména členům Komory daňových poradců ČR -  fyzickým osobám, které jsou daňovými poradci ve smyslu zákona o daňových poradcích (povinné členství KDP ČR) nebo právnickým osobám, které mají daňové poradenství jako předmět své činnosti zapsán v obchodním rejstříku. Předmět činnosti patří dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) pod 74.12 – Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství; dle CZ-NACE klasifikace 69. 20 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství.

Uchazeči o certifikaci poskytneme nejprve individuální úvodní školení, na kterém se seznámí s normou ISO 9001, a to zejména v následujících oblastech:

  • příručka jakosti, včetně stanovení odpovědnosti a pravomocí
  • požadavky na řízení a monitorování procesů
  • odborná způsobilost, vč. uplatňování národních a evropských právních požadavků a požadavků předpisů
  • řízení dokumentace a záznamů
  • interní audit

Kromě úvodního zaškolení nabízíme kompletní poradenské služby týkající se způsobu zavádění QMS, dále poradenství při zpracování vlastního QMS ve firmě. Závěrem zajistíme interní audit, který bude proveden vyškoleným pracovníkem – interním auditorem, který absolvoval školení k normě ISO 9001 a má odbornou způsobilost ve vedení auditů a řídí se postupy auditu v souladu s normou ISO 19011.

Pro zahájení certifikace je třeba dodržet následující požadavky:

  • Organizace má zdokumentovaný QMS v příručce jakosti a normou požadovaných postupech. Tyto postupy realizuje v praxi alespoň 2 měsíce.
  • Organizace provedla identifikaci svých procesů, určila pořadí a vzájemné vazby, stanovila kritéria efektivnosti těchto procesů, a to vč. monitorování a analýzy.
  • Organizace stanovila a vyhlásila politiku a cíle jakosti.
  • Organizace provedla interní audit a realizovala účinná nápravná opatření k odstranění neshod.
  • Organizace provedla přezkoumání QMS vedením.

 

Certifikačních orgánů je v ČR více a záleží na Vaší volbě, se kterou Vám můžeme pomoci. Mimo jiné máme velmi dobré zkušenosti se společností NQA CZ s.r.o., která je exkluzivním smluvním partnerem společnosti National Quality Assurance Limited (NQA) z Velké Británie.

 

Díky individuálnímu přístupu poradců je počet dnů na přípravu a zavedení systému managementu kvality výrazně zredukován, a proto v případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.