Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/html/ekonomservis.cz/public_html/index.php(11) : runtime-created function(1) : eval()'d code(9) : eval()'d code on line 215
Finanční analýza jako nástroj řízení podniku
Hlavní Ekonomické poradenství Finanční analýzy a rozbory
Finanční analýza jako nástroj řízení podniku Tisk Email

V současné době, kdy na světovém trhu zuří finanční i ekonomická krize a firmy se začínají obávat o odbyt svých produktů i svoji finanční stabilitu, se začínají do popředí dostávat manažeři jiného typu než doposud – místo obchodníků a stratégů začínají firmy hledat ekonomy a manažery zaměřené na řízení nákladů. Cílem nových manažerů je „ořezání“ firemních nákladů a ekonomická stabilizace firmy v očekávaných chudších obdobích. Jeden z nástrojů, který by měl být využit jako zdroj informací pro tyto manažery přijímající operativní i strategická rozhodnutí, je systém finančních ukazatelů, známý pod názvem finanční analýza. Protože manažerská rozhodnutí se ve firmě dělají neustále, měla by být finanční analýza prováděna průběžně a podrobně vyhodnocována nejméně jednou ročně.

Jaký prospěch z toho budete mít ?

Při diskusích o manažerských nástrojích řízení firmy často slýchám otázky typu – A co nám to přinese? Firma funguje, zisk vytváří, peníze máme, tak na co potřebujeme nějaké ukazatele? Dobrý manažer musí trvale analyzovat situaci firmy a i v těch nejhojnějších obdobích dbát na růst její efektivnosti, vytvářet tak její dobrou pozici pro období méně úspěšná. Kromě toho ukazatele finanční analýzy jsou základem hodnocení firmy při jejím hodnocení bankami či ratingovými agenturami.

A konkrétní uplatnění?

Budete-li například v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) žádat o dotaci z fondů EU, budou nedílnou součástí Vaší žádosti i finanční výkazy za 2 – 3 roky Vašeho hospodaření. Tyto výkazy budou vyhodnoceny, převážně ukazateli finanční analýzy, a podle jejich výsledků Vám bude přidělen rating – ten bude mimo jiné rozhodovat o tom, zda je firma přípustný žadatel o tyto dotace.

Velmi podobně pak postupují i bankovní domy, když hodnotí finanční situaci firmy – od výsledku hodnocení se dále odvíjí jak možnost firmy získat některé bankovní produkty, tak i cena služeb, které za tyto produkty zaplatí – čím je horší hodnocení firmy, tím je i vyšší riziko pro banku a cena těchto služeb. Při současném zpřísnění přístupu k bankovním zdrojům je proto vhodné znát aktuální situaci firmy a tím i její šanci za získání nebo udržení externích finančních prostředků

Není potřeba se finanční analýzy bát - pro práci s jejími výsledky není potřeba znát účetnictví – analýza pracuje především s jeho výstupy – finančními výkazy, které jsou běžnou součástí výkaznictví každé firmy. Rovněž grafické vyjádření výsledků finanční analýzy je přehledné a srozumitelné i manažerům - neekonomům.

Nabízíme Vám zpracování finanční analýzy Vaši firmy a současně i návrh vhodných opatření, která mohou posílit ekonomickou stabilitu Vaší firmy. Součástí této analýzy je i srovnání výsledků Vaší firmy s průměrnými hodnotami dosahovanými v oboru, ve kterém podnikáte.

 

Více se o finanční analýze můžete dočíst v článku z naší kanceláře.

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner