Hlavní Ekonomické poradenství
Ekonomické poradenství Tisk Email

Naše služby v oblasti poradenství aktuálně reagují na požadavky podniků, firem a také na vývoj ekonomiky v ČR. S ohledem na probíhající hospodářskou krizi bude stále důležitější podrobné sledování hospodaření společností.

Cílem řízení nákladů je dlouhodobé zlepšování nákladových položek tak, aby se trvale zvyšovala konkurenceschopnost podniku. Řízení nákladů tedy není pouze nástroj, který poskytuje při zhoršování výsledků alternativy jednání a záchytné body pro snížení a opravu nákladů. Strategické řízení nákladů v rozhodující míře přispívá k tomu, aby se zabránilo nepříjemným situacím a krizím a podnik prosperoval i v krizových situacích.

Ke zprůhlednění stavu firmy dále významnou měrou napomáhají i finanční analýzy a rozbory. Jednotlivé ukazatele jako výstupy finanční analýzy odhalují silná a slabá místa podniku či společnosti.

V obou zmíněných oblastech máme připraveny postupy a mechanismy, které Vám umožní více se orientovat v problematice identifikace a řízení nákladů a přispějí k vyšší efektivnosti Vašeho podnikání.

Pokud se svěříte do naší péče, pomůžeme Vám realizovat projekt řízení a snižování nákladů i s přispěním dotace z prostředků EU.
Dostala-li se Vaše firma do problémů a prosté řízení nákladů ji není schopné revitalizovat, je poslední záchranou před podáním návrhu na insolvenční řízení přechod na krizové řízení (krizový management). Podívejte se, co Vám v této oblasti nabídneme za postupy.
 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner